Goma Gelderland - Twitter

Welkom op de website van GOMA, de Gelderse Organisatie voor Maatschappelijk Activeringswerk.

In GOMA werken samen (KCMA) Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk, (Promage) Protestants Maatschappelijk Activeringswerk en Humanitas Maatschappelijk Activeringswerk. Door te klikken op een logo, rechtsonder op deze pagina, krijgt u meer informatie over deze organisaties. 
Ruimte voor anderszijn in kerk en samenleving Het doel van Ruimte voor anderszijn (Rvaz) is de integratie en participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond. Betrokken en actieve burgers (vrijwilligers en professionals) zetten zich in voor deze mensen... Lees meer over dit project
Diaconale netwerken Het beoogde effect is plaatselijke kaders in staat te stellen plaatselijke vrijwilligers te stimuleren en te begeleiden zodat zij hun werk t.b.v. kwetsbare mensen kunnen verbeteren, uitbreiden en volhouden, met name... Lees meer over dit project